پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸۹ ه‍.ش.

پری بلنده واقدس چار چشم و رضا ترکه در شهر نو
اقدس چهرم چشم پری بلنده رضا ترکه در محله غم شهر نو
فحشا و فقر 
در زمان پهلوی در تمامی مراکز استانها محلات بد نامی را برای فساد ایجاد کرده بودندکه در تهران  شهر نو بعد از اون در تبریز و اهوازر وسپی خانه های معرف آن زمان بودند،این مسله که گرداندگان این مراکز چگونه با هم در ارتباط بودند دیگر هیچ وقت بر ما آشکار نمی شود ولی آنچه که عیان است دخالت نیروهای انتظامی در امر فاحشه داری در زمان شاه بود نیروهای کلانتری مستقر در شهر نو علاوه بر حفظ نظم در این محله که علاوه بر وجود روسپی ها دارای چند کاباره بود که زنان و دختران در آن استریپ تیز می کردند. مسول جلو گیری از فرار جند ها و دستگیری انها و باز گرداندن به صاحبان اصلی اونها بودند . این کابار ها  سوای کاباره  شکوفه نو بود که در خارج از بافت شهر نو قرار داشت . در واقع کاباره شکوفه نو نسبت به کاباره شهرنو مقدس تر بشمار می رفت و برنامه های سنگین تر و متین تری داشت .
مسله مهم این بود که اکثر دختران و زنانی که گیر باند ما فیایی رضا ترکه و اقدس چهار چشمو پری بلنده و.. می افتادند به علت بی سوادی و فرار از خانه و بی سر پناهی هر آنچه را که اونها می گفتند انجام که اولین اون امضای چندین سفته بود در واقع تمامی زنان فاحشه برای کار گزاران و صاحبانشون کار می کردند تا سر هر ماه بتوانند بهره پولی را که دریافت نکردند به پردازند .ترتیب کار این بود که در ابتدا از اونا به مبالغ زیاد سفته می گرفتند و طرف را وادار به تن فروشی می کردند و سر هرماه بیش از 90 در صد کارکرد جند ها را بابت سفته هایی که هیچوقت به اونها نمی دادند بر می داشتند و درصورت فرار جنده با شکایت مبنی بر اینکه سفته وا خواستی دارد .در صورت گیر افتادن زن مفلوک یا باید به زندان می رفت و یا باید به محله بد نام برگشه و به کار ادامه می داد . و بر خلاف اونچه مردم می دیدند که این جند ها چه درآمد زیادی دارند در واقع فحشا هر روز هم جسم هم جان و زندگی اونها را از بین می برد  و هم میزان بدهی اونها و به نتیجه فقر اونها را افزایش می داد و زمانی که به پیری می رسیدند نه دیگر ممر در امدی داشتن نه سر پناهی .
پری بلنده و اقدس چهار چشم دختران فریب خورده را خریده و وادار به جندگی می کردند .پری بلنده خودش قزوینی بود .
رضا ترکه جاکش و محافظ جندگان بود و در صورت فرار مامور تعقیب انها بود .

‏ ۱ نظر: